Kaľamárka

Keďže bola osídlená už v dobe bronzovej, počas ktorej tu vzniklo kamenno-zemné opevnenie, je z nej v súčasnosti významné archeologické nálezisko.Našla sa tu cisterna na vodu na vrchole brál vysekaná do skaly.Našli sa tu aj črepy nielen z doby bronzovej, ale aj ďalších historických období, kopije, meče, ihlice. Prítomnosť Slovanov potvrdil nález obojsečného meča z obdobia Veľkej MoravyVďaka extrémne členitému reliéfu a stenám, komínom a vežiam vysokým viac ako 10 metrov je obľúbeným miestom priaznivcov skalného lezenia.