Súčasnosť

V roku 2017 sa po desaťročiach začala rysovať nová kapitola života Vagačovho domu. Domu, ktorý pre Detvu znamenal a stále znamená veľa.

Rekonštrukcia Vagačovho domu

Súčasný majiteľ, Martin Doskočil, má s Vagačovým domom veľké plány. Rekonštrukcia pokračuje od roku 2017. Od začiatku sa prihliada na zachovanie čo najväčšieho množstva pamiatok, ktoré sa vo Vagačovom dome zachovali dodnes. Príkladom sú pôvodné podlahy a parkety, ktoré určite nebudú odstránené. Práve naopak. Po ich oprave budú slúžiť ďalej.

Zachovanie historickej podoby

Vagačov dom začali stavať v roku 1908. V tom čase v jeho blízkosti vyrástol aj mestský dom. V rokoch 1932-1933 pribudla nadstavba. Dom, aj keď pre mnohých hodnotný, nikdy nebol zaradený medzi pamiatky. Aj preto sa pri rekonštrukcii nemuseli dodržiavať tak prísne pravidlá. No podľa slov samotného majiteľa, sa pri oprave snažia zachrániť všetko, čo sa dá s prihliadaním na pôvodnú podobu stavby. V jeho primárnom záujme je zachovanie historickej podoby budovy a jej remeselný odkaz.

Vagačov dom vám ponúkne

VAGAČOV DOM