Zažili ste

Deň Bryndze

Detva Detva

9. ročník podujatia spojený so súťažou vo varení halušiek a sprievodnými akciami pre žiakov ZŠ a širokú verejnosť