Pokračujúce

Živý les

Vagačov dom PARTIZÁNSKA 54/82, 962 12 DETVA, Detva

Výstava je prezentáciou lesníctva, práce v lese a činnosťami s ňou spojenými. Prostredníctvom fotografií je postupne predstavená činnosť lesníkov od vypestovania sadeníc až po ťažbu a odvoz dreva. Samostatná časť...